PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat kłobucki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat kłobucki - ogółem 9 141 73 67 928 85 845
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9 141 73 67 928 85 845
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 16 655 20 646
    gminy do 20 000 mieszkańców 8 120 70 51 273 65 199
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat kłobucki - ogółem 7 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Kłobuck 3 21 6 18 187
gm. Krzepice 8 15 8 30 44
gm. Lipie 5 15 11 26 53
gm. Miedźno 8 15 7 35 63
gm. Opatów 7 15 7 27 52
gm. Panki 10 15 5 26 36
gm. Popów 7 15 9 34 65
gm. Przystajń 12 15 7 33 39
gm. Wręczyca Wielka 13 15 22 55 61
Suma: 73 141 82 284 600

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   30
gm. Kłobuck Burmistrz 5
gm. Krzepice Burmistrz 2
gm. Lipie Wójt 3
gm. Miedźno Wójt 4
gm. Opatów Wójt 4
gm. Panki Wójt 2
gm. Popów Wójt 5
gm. Przystajń Wójt 2
gm. Wręczyca Wielka Wójt 3