PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat skierniewicki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat skierniewicki - ogółem 9 135 96 30 078 38 462
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9 135 96 30 078 38 462
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 9 135 96 30 078 38 462
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat skierniewicki - ogółem 9
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 9

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bolimów 13 15 7 65 75
gm. Głuchów 12 15 4 38 47
gm. Godzianów 6 15 5 19 45
gm. Kowiesy 14 15 6 32 33
gm. Lipce Reymontowskie 7 15 7 26 56
gm. Maków 9 15 5 35 54
gm. Nowy Kawęczyn 14 15 8 21 22
gm. Skierniewice 11 15 5 40 50
gm. Słupia 10 15 4 23 31
Suma: 96 135 51 299 413

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   26
gm. Bolimów Wójt 6
gm. Głuchów Wójt 3
gm. Godzianów Wójt 3
gm. Kowiesy Wójt 2
gm. Lipce Reymontowskie Wójt 2
gm. Maków Wójt 3
gm. Nowy Kawęczyn Wójt 1
gm. Skierniewice Wójt 3
gm. Słupia Wójt 3