PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat choszczeński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat choszczeński - ogółem 6 96 31 40 266 51 808
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 96 31 40 266 51 808
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 17 968 22 723
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 27 22 298 29 085
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat choszczeński - ogółem 2 4
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 2 4
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bierzwnik 6 15 9 24 49
gm. Choszczno 4 21 9 30 250
gm. Drawno 7 15 4 24 45
gm. Krzęcin 6 15 5 19 44
gm. Pełczyce 4 15 9 21 65
gm. Recz 4 15 8 24 71
Suma: 31 96 44 142 524

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   21
gm. Bierzwnik Wójt 3
gm. Choszczno Burmistrz 7
gm. Drawno Burmistrz 1
gm. Krzęcin Wójt 3
gm. Pełczyce Burmistrz 3
gm. Recz Burmistrz 4