PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat opatowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat opatowski - ogółem 8 120 101 46 140 58 555
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 8 120 101 46 140 58 555
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 8 120 101 46 140 58 555
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat opatowski - ogółem 6 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Baćkowice 15 15 5 36 36
gm. Iwaniska 12 15 8 44 53
gm. Lipnik 12 15 16 49 58
gm. Opatów 9 15 13 55 90
gm. Ożarów 15 15 10 54 54
gm. Sadowie 13 15 5 31 36
gm. Tarłów 13 15 8 62 72
gm. Wojciechowice 12 15 5 39 48
Suma: 101 120 70 370 447

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   25
gm. Baćkowice Wójt 2
gm. Iwaniska Wójt 4
gm. Lipnik Wójt 4
gm. Opatów Burmistrz 4
gm. Ożarów Burmistrz 2
gm. Sadowie Wójt 2
gm. Tarłów Wójt 4
gm. Wojciechowice Wójt 3