PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat kaliski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat kaliski - ogółem 11 165 135 62 877 81 143
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 11 165 135 62 877 81 143
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 11 165 135 62 877 81 143
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat kaliski - ogółem 10 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 10 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 10 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Blizanów 15 15 7 36 36
gm. Brzeziny 12 15 13 31 37
gm. Ceków-Kolonia 9 15 3 19 31
gm. Godziesze Wielkie 14 15 5 49 52
gm. Koźminek 12 15 15 29 29
gm. Lisków 12 15 11 68 86
gm. Mycielin 13 15 7 35 38
gm. Opatówek 11 15 9 50 67
gm. Stawiszyn 9 15 8 39 61
gm. Szczytniki 13 15 7 47 53
gm. Żelazków 15 15 8 67 67
Suma: 135 165 93 470 557

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   30
gm. Blizanów Wójt 2
gm. Brzeziny Wójt 2
gm. Ceków-Kolonia Wójt 2
gm. Godziesze Wielkie Wójt 3
gm. Koźminek Wójt 1
gm. Lisków Wójt 6
gm. Mycielin Wójt 2
gm. Opatówek Wójt 3
gm. Stawiszyn Burmistrz 2
gm. Szczytniki Wójt 3
gm. Żelazków Wójt 4