PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat moniecki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat moniecki - ogółem 7 105 82 34 701 44 871
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 105 82 34 701 44 871
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 105 82 34 701 44 871
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat moniecki - ogółem 4 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Goniądz 11 15 9 48 71
gm. Jasionówka 9 15 5 32 53
gm. Jaświły 11 15 2 14 18
gm. Knyszyn 15 15 12 70 70
gm. Krypno 8 15 4 24 47
gm. Mońki 15 15 6 67 67
gm. Trzcianne 13 15 4 28 32
Suma: 82 105 42 283 358

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   25
gm. Goniądz Burmistrz 5
gm. Jasionówka Wójt 4
gm. Jaświły Wójt 1
gm. Knyszyn Burmistrz 5
gm. Krypno Wójt 4
gm. Mońki Burmistrz 4
gm. Trzcianne Wójt 2