PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat sieradzki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat sieradzki - ogółem 11 171 131 96 971 123 658
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 11 171 131 96 971 123 658
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 36 434 45 242
    gminy do 20 000 mieszkańców 10 150 128 60 537 78 416
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat sieradzki - ogółem 7 3 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 3 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Błaszki 13 15 22 46 50
gm. Brąszewice 12 15 9 38 45
gm. Brzeźnio 13 15 7 46 51
gm. Burzenin 12 15 10 32 38
gm. Goszczanów 14 15 10 46 47
gm. Klonowa 9 15 3 20 32
gm. Sieradz 13 15 19 69 76
gm. Warta 12 15 15 56 65
gm. Wróblew 15 15 7 52 52
gm. Złoczew 15 15 5 47 47
m. Sieradz 3 21 9 26 293
Suma: 131 171 116 478 796

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   37
gm. Błaszki Burmistrz 2
gm. Brąszewice Wójt 3
gm. Brzeźnio Wójt 3
gm. Burzenin Wójt 2
gm. Goszczanów Wójt 4
gm. Klonowa Wójt 2
gm. Sieradz Wójt 5
gm. Warta Burmistrz 3
gm. Wróblew Wójt 3
gm. Złoczew Burmistrz 2
m. Sieradz Prezydent miasta 8