PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat olsztyński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat olsztyński - ogółem 12 180 121 89 052 114 561
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 12 180 121 89 052 114 561
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 12 180 121 89 052 114 561
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat olsztyński - ogółem 7 5
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 5
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 5

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Barczewo 11 15 11 66 81
gm. Biskupiec 9 15 6 32 51
gm. Dobre Miasto 10 15 11 52 69
gm. Dywity 8 15 12 34 54
gm. Gietrzwałd 11 15 9 28 35
gm. Jeziorany 9 15 8 48 76
gm. Jonkowo 12 15 8 34 39
gm. Kolno 10 15 10 25 30
gm. Olsztynek 9 15 5 30 48
gm. Purda 13 15 7 50 59
gm. Stawiguda 8 15 5 19 30
gm. Świątki 11 15 2 22 30
Suma: 121 180 94 440 602

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   41
gm. Barczewo Burmistrz 7
gm. Biskupiec Burmistrz 4
gm. Dobre Miasto Burmistrz 4
gm. Dywity Wójt 3
gm. Gietrzwałd Wójt 2
gm. Jeziorany Burmistrz 6
gm. Jonkowo Wójt 2
gm. Kolno Wójt 1
gm. Olsztynek Burmistrz 3
gm. Purda Wójt 5
gm. Stawiguda Wójt 2
gm. Świątki Wójt 2