PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat golubsko-dobrzyński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat golubsko-dobrzyński - ogółem 6 90 54 34 610 45 622
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 90 54 34 610 45 622
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 54 34 610 45 622
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat golubsko-dobrzyński - ogółem 4 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Ciechocin 8 15 4 18 31
gm. Golub-Dobrzyń 11 15 15 52 65
gm. Kowalewo Pomorskie 11 15 6 34 44
gm. Radomin 10 15 5 35 49
gm. Zbójno 9 15 5 38 57
m. Golub-Dobrzyń 5 15 13 35 75
Suma: 54 90 48 212 321

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   20
gm. Ciechocin Wójt 2
gm. Golub-Dobrzyń Wójt 4
gm. Kowalewo Pomorskie Burmistrz 2
gm. Radomin Wójt 3
gm. Zbójno Wójt 5
m. Golub-Dobrzyń Burmistrz 4