PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat rawski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat rawski - ogółem 6 90 75 40 067 50 872
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 90 75 40 067 50 872
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 75 40 067 50 872
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat rawski - ogółem 4 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Biała Rawska 15 15 11 49 49
gm. Cielądz 13 15 5 23 25
gm. Rawa Mazowiecka 10 15 16 32 38
gm. Regnów 9 15 6 19 32
gm. Sadkowice 13 15 4 30 35
m. Rawa Mazowiecka 15 15 8 62 62
Suma: 75 90 50 215 241

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   11
gm. Biała Rawska Burmistrz 2
gm. Cielądz Wójt 1
gm. Rawa Mazowiecka Wójt 1
gm. Regnów Wójt 2
gm. Sadkowice Wójt 3
m. Rawa Mazowiecka Burmistrz 2