PKW - Wybory samorządowe 2006

Electoral geography

county wysokomazowiecki

Mapa

Statistics

Units Number of
Councils Councillors Constituencies Electors Inhabitants
county wysokomazowiecki - totalling 10 150 136 47,919 62,046
communes total - cities holding county rights excluded 10 150 136 47,919 62,046
including:          
    communes over 20 000 inhabitants 0 0 0 0
    communes under 20 000 inhabitants 10 150 136 47,919 62,046
Units Number of
Reeves Mayors Presidents
county wysokomazowiecki - totalling 8 2
communes total - cities holding county rights excluded 8 2
including:      
    communes over 20 000 inhabitants
    communes under 20 000 inhabitants 8 2

Communes

Go to top
Name Number of
constituencies mandates committees submitted lists candidates on all lists
gm. Ciechanowiec 11 15 11 38 55
gm. Czyżew-Osada 13 15 6 32 36
gm. Klukowo 14 15 4 40 42
gm. Kobylin-Borzymy 15 15 3 31 31
gm. Kulesze Kościelne 15 15 5 31 31
gm. Nowe Piekuty 14 15 3 28 30
gm. Sokoły 12 15 5 29 34
gm. Szepietowo 12 15 11 30 38
gm. Wysokie Mazowieckie 15 15 2 21 21
m. Wysokie Mazowieckie 15 15 7 41 41
Sum: 136 150 57 321 359

Communes - Reeve, mayor and presidential election

Go to top
Name Office Number of candidates
Sum:   19
gm. Ciechanowiec Mayor 3
gm. Czyżew-Osada Reeve 2
gm. Klukowo Reeve 3
gm. Kobylin-Borzymy Reeve 2
gm. Kulesze Kościelne Reeve 2
gm. Nowe Piekuty Reeve 2
gm. Sokoły Reeve 2
gm. Szepietowo Reeve 1
gm. Wysokie Mazowieckie Reeve 1
m. Wysokie Mazowieckie Mayor 1