PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat augustowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat augustowski - ogółem 7 111 75 47 105 60 935
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 111 75 47 105 60 935
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 23 791 30 288
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 72 23 314 30 647
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat augustowski - ogółem 5 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Augustów 9 15 5 27 38
gm. Bargłów Kościelny 12 15 8 57 75
gm. Lipsk 15 15 7 70 70
gm. Nowinka 13 15 4 42 47
gm. Płaska 10 15 7 45 71
gm. Sztabin 13 15 4 31 35
m. Augustów 3 21 5 15 160
Suma: 75 111 40 287 496

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   26
gm. Augustów Wójt 1
gm. Bargłów Kościelny Wójt 5
gm. Lipsk Burmistrz 4
gm. Nowinka Wójt 4
gm. Płaska Wójt 6
gm. Sztabin Wójt 3
m. Augustów Burmistrz 3