PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat niżański

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat niżański - ogółem 7 111 66 52 343 68 369
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 111 66 52 343 68 369
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 17 524 22 814
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 62 34 819 45 555
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat niżański - ogółem 4 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Harasiuki 14 15 7 34 36
gm. Jarocin 8 15 6 27 48
gm. Jeżowe 10 15 7 31 43
gm. Krzeszów 11 15 2 21 29
gm. Nisko 4 21 5 20 139
gm. Rudnik nad Sanem 9 15 12 42 59
gm. Ulanów 10 15 8 42 56
Suma: 66 111 47 217 410

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   21
gm. Harasiuki Wójt 2
gm. Jarocin Wójt 3
gm. Jeżowe Wójt 2
gm. Krzeszów Wójt 2
gm. Nisko Burmistrz 5
gm. Rudnik nad Sanem Burmistrz 4
gm. Ulanów Burmistrz 3