PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat siemiatycki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat siemiatycki - ogółem 9 135 102 40 321 51 279
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9 135 102 40 321 51 279
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 9 135 102 40 321 51 279
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat siemiatycki - ogółem 7 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Drohiczyn 11 15 5 26 33
gm. Dziadkowice 13 15 2 16 18
gm. Grodzisk 14 15 7 40 42
gm. Mielnik 11 15 6 27 36
gm. Milejczyce 11 15 6 47 71
gm. Nurzec-Stacja 8 15 11 27 42
gm. Perlejewo 15 15 4 18 18
gm. Siemiatycze 11 15 7 30 40
m. Siemiatycze 8 15 9 52 77
Suma: 102 135 57 283 377

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   23
gm. Drohiczyn Burmistrz 2
gm. Dziadkowice Wójt 1
gm. Grodzisk Wójt 2
gm. Mielnik Wójt 2
gm. Milejczyce Wójt 6
gm. Nurzec-Stacja Wójt 2
gm. Perlejewo Wójt 1
gm. Siemiatycze Wójt 2
m. Siemiatycze Burmistrz 5