PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat pyrzycki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat pyrzycki - ogółem 6 90 40 32 313 41 183
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 90 40 32 313 41 183
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 40 32 313 41 183
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat pyrzycki - ogółem 4 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bielice 5 15 4 15 45
gm. Kozielice 8 15 8 28 49
gm. Lipiany 5 15 14 49 107
gm. Przelewice 9 15 6 31 46
gm. Pyrzyce 3 15 17 34 117
gm. Warnice 10 15 7 42 62
Suma: 40 90 56 199 426

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   23
gm. Bielice Wójt 3
gm. Kozielice Wójt 2
gm. Lipiany Burmistrz 5
gm. Przelewice Wójt 3
gm. Pyrzyce Burmistrz 6
gm. Warnice Wójt 4