PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat bieszczadzki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat bieszczadzki - ogółem 3 45 23 17 778 23 026
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 45 23 17 778 23 026
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 45 23 17 778 23 026
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat bieszczadzki - ogółem 2 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 2 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Czarna 7 15 5 24 45
gm. Lutowiska 7 15 6 26 56
gm. Ustrzyki Dolne 9 15 10 39 59
Suma: 23 45 21 89 160

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   10
gm. Czarna Wójt 3
gm. Lutowiska Wójt 4
gm. Ustrzyki Dolne Burmistrz 3