PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat wąbrzeski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat wąbrzeski - ogółem 5 75 45 27 667 35 854
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 75 45 27 667 35 854
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 45 27 667 35 854
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat wąbrzeski - ogółem 4 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Dębowa Łąka 5 15 5 18 44
gm. Książki 7 15 6 27 50
gm. Płużnica 4 15 4 13 46
gm. Wąbrzeźno 14 15 8 36 36
m. Wąbrzeźno 15 15 6 33 33
Suma: 45 75 29 127 209

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   14
gm. Dębowa Łąka Wójt 3
gm. Książki Wójt 3
gm. Płużnica Wójt 3
gm. Wąbrzeźno Wójt 3
m. Wąbrzeźno Burmistrz 2