PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat wągrowiecki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat wągrowiecki - ogółem 7 111 74 52 755 68 449
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 111 74 52 755 68 449
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 19 611 24 551
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 71 33 144 43 898
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat wągrowiecki - ogółem 4 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Damasławek 10 15 10 31 45
gm. Gołańcz 11 15 10 64 86
gm. Mieścisko 10 15 8 32 46
gm. Skoki 10 15 8 31 42
gm. Wapno 15 15 6 47 47
gm. Wągrowiec 15 15 12 32 32
m. Wągrowiec 3 21 4 12 138
Suma: 74 111 58 249 436

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   18
gm. Damasławek Wójt 3
gm. Gołańcz Burmistrz 5
gm. Mieścisko Wójt 3
gm. Skoki Burmistrz 2
gm. Wapno Wójt 2
gm. Wągrowiec Wójt 1
m. Wągrowiec Burmistrz 2