PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat węgrowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat węgrowski - ogółem 9 135 102 54 737 70 552
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 9 135 102 54 737 70 552
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 9 135 102 54 737 70 552
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat węgrowski - ogółem 7 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Grębków 15 15 3 27 27
gm. Korytnica 15 15 7 74 74
gm. Liw 10 15 4 27 37
gm. Łochów 12 15 5 23 28
gm. Miedzna 10 15 7 35 55
gm. Sadowne 13 15 5 41 49
gm. Stoczek 9 15 4 27 39
gm. Wierzbno 13 15 6 20 21
m. Węgrów 5 15 12 51 114
Suma: 102 135 53 325 444

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   21
gm. Grębków Wójt 1
gm. Korytnica Wójt 3
gm. Liw Wójt 3
gm. Łochów Burmistrz 1
gm. Miedzna Wójt 4
gm. Sadowne Wójt 3
gm. Stoczek Wójt 1
gm. Wierzbno Wójt 1
m. Węgrów Burmistrz 4