PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat wrzesiński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat wrzesiński - ogółem 5 81 36 58 559 74 768
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 81 36 58 559 74 768
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 34 793 43 948
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 60 33 23 766 30 820
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat wrzesiński - ogółem 1 4
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 1 4
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 1 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Kołaczkowo 11 15 8 42 56
gm. Miłosław 7 15 7 38 77
gm. Nekla 9 15 6 22 31
gm. Pyzdry 6 15 11 27 55
gm. Września 3 21 10 29 296
Suma: 36 81 42 158 515

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   20
gm. Kołaczkowo Wójt 5
gm. Miłosław Burmistrz 4
gm. Nekla Burmistrz 1
gm. Pyzdry Burmistrz 3
gm. Września Burmistrz 7