PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat zawierciański

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat zawierciański - ogółem 10 158 88 103 719 125 987
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 10 158 88 103 719 125 987
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 23 4 44 789 53 835
    gminy do 20 000 mieszkańców 9 135 84 58 930 72 152
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat zawierciański - ogółem 4 5 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 5 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 5

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Irządze 11 15 8 34 45
gm. Kroczyce 11 15 5 31 39
gm. Łazy 8 15 19 53 77
gm. Ogrodzieniec 7 15 12 49 90
gm. Pilica 11 15 4 22 29
gm. Szczekociny 9 15 14 44 69
gm. Włodowice 8 15 6 35 65
gm. Żarnowiec 12 15 6 27 32
m. Poręba 7 15 13 47 83
m. Zawiercie 4 23 9 34 293
Suma: 88 158 96 376 822

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   35
gm. Irządze Wójt 2
gm. Kroczyce Wójt 2
gm. Łazy Burmistrz 4
gm. Ogrodzieniec Burmistrz 4
gm. Pilica Burmistrz 1
gm. Szczekociny Burmistrz 4
gm. Włodowice Wójt 4
gm. Żarnowiec Wójt 1
m. Poręba Burmistrz 6
m. Zawiercie Prezydent miasta 7