PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat włocławski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat włocławski - ogółem 13 195 144 68 357 87 809
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 13 195 144 68 357 87 809
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 13 195 144 68 357 87 809
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat włocławski - ogółem 7 6
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 6
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 6

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Baruchowo 13 15 5 37 40
gm. Boniewo 12 15 9 47 54
gm. Brześć Kujawski 11 15 9 49 69
gm. Choceń 11 15 6 33 43
gm. Chodecz 11 15 9 36 47
gm. Fabianki 7 15 17 34 52
gm. Izbica Kujawska 9 15 7 47 69
gm. Kowal 13 15 4 43 48
gm. Lubanie 11 15 5 26 34
gm. Lubień Kujawski 10 15 8 39 55
gm. Lubraniec 11 15 5 31 43
gm. Włocławek 15 15 9 46 46
m. Kowal 10 15 4 29 45
Suma: 144 195 97 497 645

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   37
gm. Baruchowo Wójt 2
gm. Boniewo Wójt 3
gm. Brześć Kujawski Burmistrz 5
gm. Choceń Wójt 3
gm. Chodecz Burmistrz 3
gm. Fabianki Wójt 3
gm. Izbica Kujawska Burmistrz 3
gm. Kowal Wójt 3
gm. Lubanie Wójt 2
gm. Lubień Kujawski Burmistrz 2
gm. Lubraniec Burmistrz 3
gm. Włocławek Wójt 2
m. Kowal Burmistrz 3