PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat częstochowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat częstochowski - ogółem 16 240 151 107 526 134 066
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 16 240 151 107 526 134 066
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 16 240 151 107 526 134 066
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat częstochowski - ogółem 14 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 14 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 14 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Blachownia 9 15 19 75 105
gm. Dąbrowa Zielona 7 15 8 38 75
gm. Janów 7 15 12 42 79
gm. Kamienica Polska 6 15 13 33 67
gm. Kłomnice 12 15 16 56 68
gm. Koniecpol 11 15 12 46 53
gm. Konopiska 11 15 11 45 54
gm. Kruszyna 9 15 11 33 50
gm. Lelów 11 15 9 44 55
gm. Mstów 12 15 8 61 75
gm. Mykanów 15 15 16 73 73
gm. Olsztyn 7 15 11 37 66
gm. Poczesna 11 15 12 53 69
gm. Przyrów 10 15 7 27 31
gm. Rędziny 7 15 15 44 70
gm. Starcza 6 15 4 20 49
Suma: 151 240 184 727 1 039

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   56
gm. Blachownia Burmistrz 5
gm. Dąbrowa Zielona Wójt 5
gm. Janów Wójt 5
gm. Kamienica Polska Wójt 4
gm. Kłomnice Wójt 3
gm. Koniecpol Burmistrz 1
gm. Konopiska Wójt 2
gm. Kruszyna Wójt 3
gm. Lelów Wójt 4
gm. Mstów Wójt 5
gm. Mykanów Wójt 4
gm. Olsztyn Wójt 4
gm. Poczesna Wójt 4
gm. Przyrów Wójt 2
gm. Rędziny Wójt 3
gm. Starcza Wójt 2