PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat lipski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat lipski - ogółem 6 90 71 30 669 38 607
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 90 71 30 669 38 607
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 71 30 669 38 607
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat lipski - ogółem 5 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Chotcza 15 15 8 32 32
gm. Ciepielów 11 15 4 29 38
gm. Lipsko 12 15 8 72 89
gm. Rzeczniów 11 15 7 54 66
gm. Sienno 14 15 8 39 40
gm. Solec nad Wisłą 8 15 7 30 50
Suma: 71 90 42 256 315

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   21
gm. Chotcza Wójt 2
gm. Ciepielów Wójt 2
gm. Lipsko Burmistrz 7
gm. Rzeczniów Wójt 5
gm. Sienno Wójt 2
gm. Solec nad Wisłą Wójt 3