PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat pińczowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat pińczowski - ogółem 5 81 53 34 710 43 268
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 81 53 34 710 43 268
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 18 232 22 679
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 60 49 16 478 20 589
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat pińczowski - ogółem 3 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Działoszyce 13 15 6 36 42
gm. Kije 14 15 6 38 39
gm. Michałów 12 15 5 43 55
gm. Pińczów 4 21 6 23 188
gm. Złota 10 15 5 26 36
Suma: 53 81 28 166 360

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   15
gm. Działoszyce Burmistrz 2
gm. Kije Wójt 2
gm. Michałów Wójt 2
gm. Pińczów Burmistrz 6
gm. Złota Wójt 3