PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat głogowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat głogowski - ogółem 6 98 51 71 998 90 197
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 98 51 71 998 90 197
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 23 4 57 537 71 312
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 47 14 461 18 885
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat głogowski - ogółem 5 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 5

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Głogów 7 15 7 22 37
gm. Jerzmanowa 9 15 3 14 22
gm. Kotla 11 15 5 39 55
gm. Pęcław 8 15 3 18 32
gm. Żukowice 12 15 7 47 57
m. Głogów 4 23 12 44 366
Suma: 51 98 37 184 569

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   22
gm. Głogów Wójt 2
gm. Jerzmanowa Wójt 1
gm. Kotla Wójt 4
gm. Pęcław Wójt 2
gm. Żukowice Wójt 5
m. Głogów Prezydent miasta 8