PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat braniewski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat braniewski - ogółem 7 105 67 34 888 45 607
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 105 67 34 888 45 607
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 105 67 34 888 45 607
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat braniewski - ogółem 4 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Braniewo 7 15 10 41 77
gm. Frombork 9 15 12 54 91
gm. Lelkowo 9 15 5 23 36
gm. Pieniężno 10 15 5 34 52
gm. Płoskinia 15 15 8 54 54
gm. Wilczęta 12 15 8 36 44
m. Braniewo 5 15 12 54 129
Suma: 67 105 60 296 483

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   29
gm. Braniewo Wójt 5
gm. Frombork Burmistrz 4
gm. Lelkowo Wójt 2
gm. Pieniężno Burmistrz 4
gm. Płoskinia Wójt 4
gm. Wilczęta Wójt 3
m. Braniewo Burmistrz 7