PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat złotowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat złotowski - ogółem 8 120 79 53 985 70 652
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 8 120 79 53 985 70 652
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 8 120 79 53 985 70 652
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat złotowski - ogółem 4 4
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 4
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 4

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Jastrowie 6 15 19 41 73
gm. Krajenka 9 15 13 37 55
gm. Lipka 11 15 5 41 54
gm. Okonek 8 15 8 29 45
gm. Tarnówka 8 15 7 28 45
gm. Zakrzewo 10 15 6 25 32
gm. Złotów 12 15 11 23 26
m. Złotów 15 15 11 63 63
Suma: 79 120 80 287 393

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   20
gm. Jastrowie Burmistrz 4
gm. Krajenka Burmistrz 3
gm. Lipka Wójt 3
gm. Okonek Burmistrz 3
gm. Tarnówka Wójt 3
gm. Zakrzewo Wójt 1
gm. Złotów Wójt 1
m. Złotów Burmistrz 2