PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat jaworski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat jaworski - ogółem 6 96 53 42 813 53 573
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 96 53 42 813 53 573
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 20 404 25 215
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 49 22 409 28 358
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat jaworski - ogółem 4 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bolków 11 15 8 59 76
gm. Męcinka 11 15 7 34 43
gm. Mściwojów 9 15 7 27 42
gm. Paszowice 6 15 6 26 52
gm. Wądroże Wielkie 12 15 8 47 57
m. Jawor 4 21 8 30 247
Suma: 53 96 44 223 517

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   26
gm. Bolków Burmistrz 5
gm. Męcinka Wójt 3
gm. Mściwojów Wójt 3
gm. Paszowice Wójt 3
gm. Wądroże Wielkie Wójt 6
m. Jawor Burmistrz 6