PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat giżycki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat giżycki - ogółem 6 96 58 46 138 58 800
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 96 58 46 138 58 800
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 24 392 30 513
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 55 21 746 28 287
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat giżycki - ogółem 4 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Giżycko 11 15 6 44 57
gm. Kruklanki 11 15 6 36 51
gm. Miłki 13 15 9 50 58
gm. Ryn 9 15 15 65 89
gm. Wydminy 11 15 6 41 57
m. Giżycko 3 21 8 24 245
Suma: 58 96 50 260 557

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   27
gm. Giżycko Wójt 3
gm. Kruklanki Wójt 4
gm. Miłki Wójt 4
gm. Ryn Burmistrz 6
gm. Wydminy Wójt 4
m. Giżycko Burmistrz 6