PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat grajewski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat grajewski - ogółem 6 96 68 39 453 51 948
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 96 68 39 453 51 948
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 17 762 23 238
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 64 21 691 28 710
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat grajewski - ogółem 3 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Grajewo 15 15 9 31 31
gm. Radziłów 13 15 4 27 31
gm. Rajgród 11 15 9 39 51
gm. Szczuczyn 15 15 10 54 54
gm. Wąsosz 10 15 5 20 25
m. Grajewo 4 21 8 32 257
Suma: 68 96 45 203 449

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   13
gm. Grajewo Wójt 1
gm. Radziłów Wójt 2
gm. Rajgród Burmistrz 2
gm. Szczuczyn Burmistrz 3
gm. Wąsosz Wójt 1
m. Grajewo Burmistrz 4