PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat płocki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat płocki - ogółem 15 225 163 82 847 107 566
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 15 225 163 82 847 107 566
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 15 225 163 82 847 107 566
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat płocki - ogółem 12 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 12 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 12 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bielsk 12 15 7 61 79
gm. Bodzanów 13 15 10 37 41
gm. Brudzeń Duży 12 15 17 33 38
gm. Bulkowo 15 15 9 44 44
gm. Drobin 9 15 12 65 96
gm. Gąbin 10 15 11 29 40
gm. Łąck 10 15 7 30 40
gm. Mała Wieś 9 15 7 27 42
gm. Nowy Duninów 8 15 6 21 34
gm. Radzanowo 14 15 15 43 45
gm. Słubice 10 15 6 30 42
gm. Słupno 10 15 7 27 35
gm. Stara Biała 10 15 11 40 56
gm. Staroźreby 12 15 14 52 59
gm. Wyszogród 9 15 10 35 52
Suma: 163 225 149 574 743

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   42
gm. Bielsk Wójt 5
gm. Bodzanów Wójt 2
gm. Brudzeń Duży Wójt 2
gm. Bulkowo Wójt 3
gm. Drobin Burmistrz 6
gm. Gąbin Burmistrz 2
gm. Łąck Wójt 2
gm. Mała Wieś Wójt 3
gm. Nowy Duninów Wójt 2
gm. Radzanowo Wójt 2
gm. Słubice Wójt 3
gm. Słupno Wójt 2
gm. Stara Biała Wójt 2
gm. Staroźreby Wójt 3
gm. Wyszogród Burmistrz 3