PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat kwidzyński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat kwidzyński - ogółem 6 96 57 62 397 81 623
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 96 57 62 397 81 623
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 29 577 37 634
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 53 32 820 43 989
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat kwidzyński - ogółem 4 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Gardeja 13 15 7 55 65
gm. Kwidzyn 11 15 5 49 64
gm. Prabuty 9 15 8 47 69
gm. Ryjewo 9 15 5 25 37
gm. Sadlinki 11 15 10 29 37
m. Kwidzyn 4 21 6 24 208
Suma: 57 96 41 229 480

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   21
gm. Gardeja Wójt 5
gm. Kwidzyn Wójt 4
gm. Prabuty Burmistrz 4
gm. Ryjewo Wójt 3
gm. Sadlinki Wójt 2
m. Kwidzyn Burmistrz 3