PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat sejneński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat sejneński - ogółem 5 75 52 17 226 22 120
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 75 52 17 226 22 120
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 52 17 226 22 120
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat sejneński - ogółem 4 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Giby 11 15 6 40 54
gm. Krasnopol 11 15 5 28 40
gm. Puńsk 12 15 1 12 15
gm. Sejny 15 15 5 31 31
m. Sejny 3 15 12 21 57
Suma: 52 75 29 132 197

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   9
gm. Giby Wójt 3
gm. Krasnopol Wójt 2
gm. Puńsk Wójt 1
gm. Sejny Wójt 1
m. Sejny Burmistrz 2