PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat starachowicki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat starachowicki - ogółem 5 83 47 78 136 97 802
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 83 47 78 136 97 802
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 23 4 45 141 55 123
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 60 43 32 995 42 679
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat starachowicki - ogółem 3 1 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 1 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Brody 11 15 14 45 51
gm. Mirzec 10 15 9 38 47
gm. Pawłów 15 15 17 62 62
gm. Wąchock 7 15 12 37 70
m. Starachowice 4 23 9 33 333
Suma: 47 83 61 215 563

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   17
gm. Brody Wójt 2
gm. Mirzec Wójt 2
gm. Pawłów Wójt 3
gm. Wąchock Burmistrz 4
m. Starachowice Prezydent miasta 6