PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat raciborski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat raciborski - ogółem 8 128 56 90 255 112 093
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 8 128 56 90 255 112 093
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 23 3 46 715 58 041
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 105 53 43 540 54 052
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat raciborski - ogółem 5 2 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 2 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Kornowac 5 15 3 11 32
gm. Krzanowice 6 15 4 13 31
gm. Krzyżanowice 8 15 7 17 26
gm. Kuźnia Raciborska 8 15 5 26 49
gm. Nędza 7 15 9 29 49
gm. Pietrowice Wielkie 8 15 2 11 18
gm. Rudnik 11 15 7 42 53
m. Racibórz 3 23 11 32 361
Suma: 56 128 48 181 619

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   21
gm. Kornowac Wójt 2
gm. Krzanowice Burmistrz 2
gm. Krzyżanowice Wójt 1
gm. Kuźnia Raciborska Burmistrz 3
gm. Nędza Wójt 3
gm. Pietrowice Wielkie Wójt 1
gm. Rudnik Wójt 3
m. Racibórz Prezydent miasta 6