PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat złotoryjski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat złotoryjski - ogółem 6 90 44 37 025 46 651
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 90 44 37 025 46 651
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 44 37 025 46 651
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat złotoryjski - ogółem 3 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Pielgrzymka 7 15 11 44 81
gm. Świerzawa 11 15 7 51 73
gm. Zagrodno 9 15 13 57 79
gm. Złotoryja 9 15 9 31 48
m. Wojcieszów 4 15 7 22 70
m. Złotoryja 4 15 13 35 101
Suma: 44 90 60 240 452

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   31
gm. Pielgrzymka Wójt 6
gm. Świerzawa Burmistrz 5
gm. Zagrodno Wójt 7
gm. Złotoryja Wójt 3
m. Wojcieszów Burmistrz 5
m. Złotoryja Burmistrz 5