PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat łódzki wschodni

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat łódzki wschodni - ogółem 6 96 44 51 303 63 331
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 96 44 51 303 63 331
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 18 692 22 978
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 41 32 611 40 353
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat łódzki wschodni - ogółem 3 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Andrespol 8 15 12 26 39
gm. Brójce 8 15 6 18 30
gm. Koluszki 3 21 8 23 209
gm. Nowosolna 8 15 10 26 38
gm. Rzgów 9 15 8 37 52
gm. Tuszyn 8 15 15 44 77
Suma: 44 96 59 174 445

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   16
gm. Andrespol Wójt 1
gm. Brójce Wójt 1
gm. Koluszki Burmistrz 4
gm. Nowosolna Wójt 3
gm. Rzgów Burmistrz 3
gm. Tuszyn Burmistrz 4