PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat staszowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat staszowski - ogółem 8 126 83 59 882 76 870
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 8 126 83 59 882 76 870
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 21 789 27 850
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 105 80 38 093 49 020
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat staszowski - ogółem 5 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bogoria 12 15 7 37 43
gm. Łubnice 14 15 8 56 57
gm. Oleśnica 7 15 3 17 35
gm. Osiek 10 15 9 60 89
gm. Połaniec 15 15 17 78 78
gm. Rytwiany 12 15 6 31 40
gm. Staszów 3 21 8 24 266
gm. Szydłów 10 15 10 52 77
Suma: 83 126 68 355 685

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   33
gm. Bogoria Wójt 1
gm. Łubnice Wójt 4
gm. Oleśnica Wójt 2
gm. Osiek Burmistrz 5
gm. Połaniec Burmistrz 5
gm. Rytwiany Wójt 2
gm. Staszów Burmistrz 8
gm. Szydłów Wójt 6