PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat mogileński

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat mogileński - ogółem 4 66 16 36 869 47 473
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 66 16 36 869 47 473
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 19 625 25 145
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 45 12 17 244 22 328
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat mogileński - ogółem 2 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 2 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Dąbrowa 4 15 13 28 68
gm. Jeziora Wielkie 5 15 9 26 61
gm. Mogilno 4 21 6 24 200
gm. Strzelno 3 15 9 20 64
Suma: 16 66 37 98 393

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   15
gm. Dąbrowa Wójt 2
gm. Jeziora Wielkie Wójt 4
gm. Mogilno Burmistrz 5
gm. Strzelno Burmistrz 4