PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat rycki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat rycki - ogółem 6 96 56 48 163 61 924
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 96 56 48 163 61 924
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 16 909 21 689
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 52 31 254 40 235
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat rycki - ogółem 4 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 4 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 4 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Kłoczew 13 15 6 41 48
gm. Nowodwór 10 15 5 34 47
gm. Ryki 4 21 8 30 254
gm. Stężyca 11 15 9 45 66
gm. Ułęż 9 15 7 34 49
m. Dęblin 9 15 21 83 115
Suma: 56 96 56 267 579

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   28
gm. Kłoczew Wójt 3
gm. Nowodwór Wójt 4
gm. Ryki Burmistrz 7
gm. Stężyca Wójt 4
gm. Ułęż Wójt 3
m. Dęblin Burmistrz 7