PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat dzierżoniowski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat dzierżoniowski - ogółem 7 117 44 88 509 108 244
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 7 117 44 88 509 108 244
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 2 42 8 56 728 68 455
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 36 31 781 39 789
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat dzierżoniowski - ogółem 2 5
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 2 5
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 2
    gminy do 20 000 mieszkańców 2 3

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Dzierżoniów 7 15 11 41 75
gm. Łagiewniki 8 15 7 29 50
gm. Niemcza 5 15 8 34 99
m. Bielawa 4 21 8 32 293
m. Dzierżoniów 4 21 7 25 234
m. Pieszyce 13 15 10 60 65
m. Piława Górna 3 15 8 24 95
Suma: 44 117 59 245 911

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   36
gm. Dzierżoniów Wójt 6
gm. Łagiewniki Wójt 3
gm. Niemcza Burmistrz 5
m. Bielawa Burmistrz 7
m. Dzierżoniów Burmistrz 5
m. Pieszyce Burmistrz 5
m. Piława Górna Burmistrz 5