PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat kazimierski

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat kazimierski - ogółem 5 75 65 30 020 37 414
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 5 75 65 30 020 37 414
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0 0
    gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 65 30 020 37 414
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat kazimierski - ogółem 3 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 3 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców
    gminy do 20 000 mieszkańców 3 2

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Bejsce 13 15 8 83 93
gm. Czarnocin 14 15 7 28 29
gm. Kazimierza Wielka 15 15 11 79 79
gm. Opatowiec 12 15 6 38 47
gm. Skalbmierz 11 15 5 41 54
Suma: 65 75 37 269 302

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   20
gm. Bejsce Wójt 8
gm. Czarnocin Wójt 1
gm. Kazimierza Wielka Burmistrz 5
gm. Opatowiec Wójt 3
gm. Skalbmierz Burmistrz 3