PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

województwo podlaskie

Mapa

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
województwo podlaskie - ogółem 132 2 091 1 365 950 496 1 207 107
powiaty 14 250 58 620 927 795 583
miasta na prawach powiatu 3 74 13 329 569 411 524
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 115 1 767 1 294 620 932 795 583
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 7 147 25 141 076 178 449
    gminy do 20 000 mieszkańców 108 1 620 1 269 479 856 617 134
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
województwo podlaskie - Ogółem 82 33 3
miasta na prawach powiatu 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 82 33
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 7
    gminy do 20 000 mieszkańców 82 26

Powiaty

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
augustowski 4 19 7 25 174
białostocki 7 25 8 49 269
bielski 3 19 5 14 134
grajewski 3 17 8 18 142
hajnowski 4 17 6 21 135
kolneński 4 17 8 26 189
łomżyński 5 17 7 30 164
moniecki 4 17 10 36 254
sejneński 4 15 6 18 112
siemiatycki 3 17 6 18 160
sokólski 4 19 6 20 135
suwalski 4 15 5 20 122
wysokomazowiecki 6 19 6 36 184
zambrowski 3 17 6 16 126
Suma: 58 250 94 347 2 300

Miasta na prawach powiatu

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
m. Białystok 5 28 10 48 381
m. Łomża 4 23 11 39 355
m. Suwałki 4 23 7 28 278
Ogółem: 13 74 28 115 1 014

Miasta na prawach powiatu - Wybory Prezydenta Miasta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   19
m. Białystok Prezydent miasta 7
m. Łomża Prezydent miasta 7
m. Suwałki Prezydent miasta 5