PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

województwo świętokrzyskie

Mapa

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
województwo świętokrzyskie - ogółem 115 1 870 1 107 1 046 684 1 309 726
powiaty 13 261 54 877 565 1 107 311
miasta na prawach powiatu 1 28 5 169 119 202 415
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 101 1 581 1 048 877 567 1 107 311
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 10 216 38 310 570 381 422
    gminy do 20 000 mieszkańców 91 1 365 1 010 566 997 725 889
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
województwo świętokrzyskie - Ogółem 72 26 4
miasta na prawach powiatu 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 72 26 3
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 7 3
    gminy do 20 000 mieszkańców 72 19

Powiaty

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
buski 4 19 7 23 187
jędrzejowski 5 21 6 27 184
kazimierski 3 15 7 21 182
kielecki 7 29 9 49 302
konecki 4 21 8 25 230
opatowski 3 17 7 19 158
ostrowiecki 6 23 8 43 301
pińczowski 2 17 6 12 155
sandomierski 5 21 7 27 195
skarżyski 3 21 9 25 266
starachowicki 5 21 6 26 198
staszowski 4 19 9 29 202
włoszczowski 3 17 8 21 183
Suma: 54 261 97 347 2 743

Miasta na prawach powiatu

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
m. Kielce 5 28 7 35 339
Ogółem: 5 28 7 35 339

Miasta na prawach powiatu - Wybory Prezydenta Miasta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   3
m. Kielce Prezydent miasta 3