PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

województwo kujawsko-pomorskie

Mapa

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
województwo kujawsko-pomorskie - ogółem 163 2 623 1 198 1 634 828 2 068 599
powiaty 19 357 80 1 002 400 1 295 305
miasta na prawach powiatu 4 104 19 632 428 773 294
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 140 2 162 1 099 1 002 404 1 295 305
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 10 212 36 243 204 307 618
    gminy do 20 000 mieszkańców 130 1 950 1 063 759 200 987 687
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
województwo kujawsko-pomorskie - Ogółem 92 47 5
miasta na prawach powiatu 4
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 92 47 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 9 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 92 38

Powiaty

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
aleksandrowski 5 17 7 34 176
brodnicki 4 19 9 33 242
bydgoski 5 21 6 25 139
chełmiński 4 17 7 28 200
golubsko-dobrzyński 4 17 7 24 171
grudziądzki 4 15 8 30 173
inowrocławski 7 29 7 48 314
lipnowski 5 19 5 21 145
mogileński 3 17 7 20 180
nakielski 4 21 5 19 177
radziejowski 4 17 8 32 249
rypiński 4 17 10 38 278
sępoleński 3 17 5 13 125
świecki 4 21 5 20 163
toruński 5 21 7 29 180
tucholski 3 17 8 21 161
wąbrzeski 3 15 6 18 153
włocławski 6 21 8 47 284
żniński 3 19 7 21 218
Suma: 80 357 132 521 3 728

Miasta na prawach powiatu

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
m. Bydgoszcz 6 31 10 60 562
m. Grudziądz 4 23 7 28 300
m. Toruń 4 25 6 23 246
m. Włocławek 5 25 11 54 486
Ogółem: 19 104 34 165 1 594

Miasta na prawach powiatu - Wybory Prezydenta Miasta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   24
m. Bydgoszcz Prezydent miasta 7
m. Grudziądz Prezydent miasta 6
m. Toruń Prezydent miasta 3
m. Włocławek Prezydent miasta 8