PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

województwo opolskie

Mapa

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
województwo opolskie - ogółem 82 1 374 615 829 890 1 030 826
powiaty 11 223 47 730 880 911 782
miasta na prawach powiatu 1 25 5 99 010 119 044
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 70 1 126 563 730 887 911 782
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 12 256 43 327 177 405 544
    gminy do 20 000 mieszkańców 58 870 520 403 710 506 238
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
województwo opolskie - Ogółem 36 33 2
miasta na prawach powiatu 1
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 36 33 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 11 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 36 22

Powiaty

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
brzeski 4 21 8 29 202
głubczycki 3 17 15 34 319
kędzierzyńsko-kozielski 6 23 9 43 242
kluczborski 4 19 9 29 197
krapkowicki 4 19 6 20 115
namysłowski 3 17 7 20 183
nyski 6 27 10 56 404
oleski 4 19 7 20 119
opolski 6 25 6 29 132
prudnicki 3 17 9 22 195
strzelecki 4 19 9 28 164
Suma: 47 223 95 330 2 272

Miasta na prawach powiatu

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
m. Opole 5 25 10 49 383
Ogółem: 5 25 10 49 383

Miasta na prawach powiatu - Wybory Prezydenta Miasta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   10
m. Opole Prezydent miasta 10