PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

województwo małopolskie

Mapa

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
województwo małopolskie - ogółem 201 3 405 1 443 2 541 016 3 232 774
powiaty 19 447 93 1 790 304 2 325 809
miasta na prawach powiatu 3 91 15 750 712 906 965
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 179 2 867 1 335 1 790 318 2 325 809
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 30 632 105 725 969 922 075
    gminy do 20 000 mieszkańców 149 2 235 1 230 1 064 349 1 403 734
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
województwo małopolskie - Ogółem 126 52 4
miasta na prawach powiatu 3
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 126 52 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 7 22 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 119 30

Powiaty

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
bocheński 5 23 11 38 245
brzeski 4 21 7 28 270
chrzanowski 4 25 11 42 404
dąbrowski 3 17 8 24 209
gorlicki 5 23 6 29 192
krakowski 8 29 9 53 311
limanowski 6 25 7 37 244
miechowski 3 17 7 19 191
myślenicki 5 23 8 39 257
nowosądecki 7 29 8 48 324
nowotarski 7 29 5 29 196
olkuski 4 23 9 30 281
oświęcimski 5 27 9 40 344
proszowicki 4 17 6 24 164
Suski 5 21 6 30 218
tarnowski 7 29 7 49 339
tatrzański 3 19 7 18 169
wadowicki 5 27 7 35 264
wielicki 3 23 6 17 187
Suma: 93 447 144 629 4 809

Miasta na prawach powiatu

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
m. Kraków 7 43 20 120 963
m. Nowy Sącz 4 23 7 28 306
m. Tarnów 4 25 10 40 402
Ogółem: 15 91 37 188 1 671

Miasta na prawach powiatu - Wybory Prezydenta Miasta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   21
m. Kraków Prezydent miasta 7
m. Nowy Sącz Prezydent miasta 7
m. Tarnów Prezydent miasta 7