PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Kandydaci z listy nr 4

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Klusek Joanna Maria 23 Dręszew
2 Jachacy Stanisław Ireneusz 47 Krusze
3 Barej Józef 51 Jadów
4 Mędrzycki Wiesław 48 Dąbrówka
5 Śliwa Paweł 46 Nowe Ręczaje

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Gminy: Dąbrówka, Klembów, Poświętne, Strachówka, Jadów