PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego


Kandydaci z listy nr 1

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Lupa Jacek Antoni 49 Częstochowa
2 Zych Józef Ignacy 58 Miedźno
3 Muchla Anna Wiesława 48 Kamienica Polska
4 Kosela Piotr Janusz 29 Borowno Kolonia
5 Dobosz Marek Andrzej 27 Myszków
6 Sieradzki Maksymilian Flawiusz 64 Częstochowa
7 Krzemiński Jarosław Wojciech 39 Kłomnice
8 Gatner Marzena Teresa 25 Złochowice
9 Korbut Jan 67 Blachownia
10 Czapkiński Ryszard Wiktor 66 Częstochowa
11 Mandat Krzysztof 50 Więcki
12 Klimza Witold Paweł 43 Częstochowa

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasto na prawach powiatu: Częstochowa powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski